Petrolimex Hải Dương với chuỗi các hoạt động ý nghĩa hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ, Tháng Công nhân năm 2024

 03:29 CH @ Thứ Hai - 03 Tháng Sáu, 2024

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) gắn với triển khai các hoạt động tháng Công nhân năm 2024, trong tháng 5/2024, Công ty Xăng dầu Hải Dương (Petrolimex Hải Dương) đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Với mục tiêu khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của toàn thể CBCNV để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt. Petrolimex Hải Dương xác định việc quan tâm, chăm lo, xây dựng đội ngũ CBCNV vững mạnh về mọi mặt, người lao động yên tâm công tác, gắn bó với công việc và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao là nhiệm vụ then chốt. Với mục tiêu đó, các hoạt động có ý nghĩa thiết thực đã được Ban lãnh đạo Công ty, Tổ chức Công đoàn Công ty quan tâm, thực hiện và được đoàn viên, người lao động nhiệt tình hưởng ứng.

Các hoạt động cụ thể đã được triển khai thực hiện như: Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ, tháng công nhân năm 2024; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; Hiến máu tình nguyện; Thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau; Treo băng rôn, khẩu hiệutuyên truyền Tháng hành động ATVSLĐ tại văn phòng Công ty và các cửa hàng trực thuộc; Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên Công đoàn thực hiện nghiêm Luật phòng chống tác hại của rượu bia, Luật giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, địa phương, Tập đoàn, Công ty về công tác ATVSLĐ; Tổ chức giao lưu bóng đá giữa khối văn phòng Công ty và khối Cửa hàng trực thuộc; Huấn luyện ATVSLĐ đợt 1 năm 2024 cho người lao động; Kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các đơn vị trực thuộc nhằm cải thiện điều kiện lao động, rà soát, đánh giá, kiểm soát, chấn chỉnh, khắc phục các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ…

Bên cạnh đó, Công ty cũng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp - bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo sạch sẽ tại các vị trí sản xuất kinh doanh. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động trong việc tuân thủ chặt chẽ các nội quy, quy định về ATVSLĐ tại nơi sản xuất; tham gia tích cực các phong trào đảm bảo ATVSLĐ, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Đặc biệt đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Chuỗi các hoạt động thiết thực của Công ty Xăng dầu Hải Dương đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn thể CBCNV Công ty về thực hiện công tác ATVSLĐ tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm, hành động trong tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Ban Lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty đến đời sống của CBCNV Công ty để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với công việc, tích cực thi đua lao động sản xuất, từ đó góp phần cùng Công ty phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. 

Một số hình ảnh các hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tháng ATVSLĐ, tháng công nhân năm 2024:

Công ty tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Công ty tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo “ Giọt Xăng hồng - Giọt Dầu đỏ”
Công ty tổ chức lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động đợt I năm 2024
Công đoàn Công ty tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao độngđang điều trị, chữa bệnh do sức khỏe yếu
Công ty tổ chứckhám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động
Công ty tổ chức hoạt động giao lưu bóng đá 

Nguồn:  Hà Chi - Phương Châm