Lĩnh vực kinh doanh

Chia sẻ

Bảo hiểm phi nhân thọ

Hiện tại Petrolimex Hải Dương là đại lý cung cấp các dịch vụ bảo hiểm của Petrolimex (PJICO).

Các loại hình kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

1. Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người;

2. Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại;

3. Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt;

4. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không;

5. Bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự chủ tàu;
- Đối với tàu biển và tàu pha sông biển;
- Đối với tàu sông, tàu cá;

6. Bảo hiểm trách nhiệm chung;

7. Bảo hiểm hàng không;

8. Bảo hiểm xe cơ giới;

9. Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;

10. Bảo hiểm cháy, nổ tự nguyện;

11. Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính;

12. Bảo hiểm nông nghiệp;

13. Bảo hiểm bắt buộc:
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô;
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ mô tô, xe máy;
- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật;
- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
- Bảo hiểm cháy, nổ;
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không đối với hành khách.

Thông tin liên hệ:
Phòng Kinh doanh Tổng hợp - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hải Dương
- Địa chỉ: Km số 4 Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
- Số điện thoại: 0220. 3892040/3898232 -Fax: 0220. 3890709