Mạng lưới hoạt động

Chia sẻ

Mạng lưới cửa hàng xăng dầu

Stt

Tên Cửa hàng

Địa chỉ 

1

Petrolimex - Cửa hàng 01Km4, đường Nguyễn Lương Bằng - phường Thanh Bình - TP Hải Dương

2

Petrolimex - Cửa hàng 02đường Trần Hưng Đ ạo - phường trần hưng đạo - TP Hải Dương

3

Petrolimex - Cửa hàng 03Đường An Định - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương

4

Petrolimex - Cửa hàng 04Đường Ngô Quyền - Phường Tân Bình - TP Hải Dương

5

Petrolimex - Cửa hàng 051034 đường Lê Thanh Nghị - phường Hải Tân - TP Hải Dương

6

Petrolimex - Cửa hàng 06KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Dương

7

Petrolimex - Cửa hàng 07Đường An Định - phường Việt Hoà - TP Hải Dương 

8

Petrolimex - Cửa hàng 08Phường Tân Dân - TP Chí Linh - Hải Dương

9

Petrolimex - Cửa hàng 09Phường Sao Đỏ - TP Chí Linh - Hải Dương

10

Petrolimex - Cửa hàng 10Phường Cộng Hòa - TP Chí Linh - Hải Dương

11

Petrolimex - Cửa hàng 11Phường Văn An - TP Chí Linh - Hải Dương

12

Petrolimex - Cửa hàng 12phường phả lại - TP Chí Linh - Hải Dương

13

Petrolimex - Cửa hàng 13Ngã ba Hàng - phường Ái Quốc - TP Hải Dương

14

Petrolimex - Cửa hàng 14Phường Long Xuyên - TX Kinh Môn - Hải Dương

15

Petrolimex - Cửa hàng 15Phường Phú Thứ - TX Kinh Môn - Hải Dương

16

Petrolimex - Cửa hàng 16Phường Hiệp An - TX Kinh Môn - Hải Dương

17

Petrolimex - Cửa hàng 17Xã Minh Hoà - TX Kinh Môn - Hải Dương

18

Petrolimex - Cửa hàng 18Phường Minh Tân - TX Kinh Môn - Hải Dương

19

Petrolimex - Cửa hàng 19Xã Vĩnh Hưng - Huyện Bình Giang - Hải Dương

20

Petrolimex - Cửa hàng 20Thị Trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Hải Dương

21

Petrolimex - Cửa hàng 21Xã Nhân Quyền - Huyện Bình Giang - Hải Dương

22

Petrolimex - Cửa hàng 22TT Lai Cách - Huyện Cẩm Giảng - Hải Dương

23

Petrolimex - Cửa hàng 23Xã Cẩm Phúc - Huyện Cẩm Giảng - Hải Dương

24

Petrolimex - Cửa hàng 24TT Cẩm Giang - Huyện Cẩm Giảng - Hải Dương

25

Petrolimex - Cửa hàng 25Xã Lương Điền - Huyện Cẩm Giảng - Hải Dương

26

Petrolimex - Cửa hàng 26Xã Phúc Thành A- Huyện Kim Thành - Hải Dương

27

Petrolimex - Cửa hàng 27Xã Kim Anh - Huyện Kim Thành - Hải Dương

28

Petrolimex - Cửa hàng 28Xã Thanh Hải - Huyện Thanh Hà - Hải Dương

29

Petrolimex - Cửa hàng 29Xã Thanh Quang - Huyện Thanh Hà - Hải Dương

30

Petrolimex - Cửa hàng 30TT Tứ Kỳ - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

31

Petrolimex - Cửa hàng 31Xã Văn Tố - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

32

Petrolimex - Cửa hàng 32Xã Đồng Tâm - Huyện Ninh Giang - Hải Dương

33

Petrolimex - Cửa hàng 33TT Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - Hải Dương

34

Petrolimex - Cửa hàng 34TT Thanh Miện - Huyện Thanh Miện - Hải Dương

35

Petrolimex - Cửa hàng 35Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Hải Dương

36

Petrolimex - Cửa hàng 36TT Nam Sách - Huyện Nam Sách - Hải Dương

37

Cửa hàng Gas Bình HànĐường An Định - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương

38

Cửa hàng Gas Chí LinhPhường Cộng Hòa - TP Chí Linh - Hải Dương