Giới thiệu

Chia sẻ

Giới thiệu chung

Công ty Xăng dầu Hải Dương tiền thân là Chi cục Xăng dầu Hải Dương được thành lập ngày 07/6/1967, thuộc Cục nhiên liệu hóa chất, Bộ Vật tư (cũ), nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Năm 1983 sáp nhập với Kho Xăng dầu K132 thành Xí nghiệp Xăng dầu Hải Hưng, thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực III Hải Phòng. Đến ngày 09/3/1987, Xí nghiệp Xăng dầu Hải Hưng chuyển về thuộc Công ty tiếp nhận Xăng dầu Quảng Ninh (nay là Công ty Xăng dầu B12).

Tháng 11/1993 chuyển thành Chi nhánh Xăng dầu Hải Hưng theo Quyết định số 1209/TM/TC ngày 02/11/1993 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Tháng 3/1995 Chi nhánh Xăng dầu Hải Hưng tiếp nhận, sáp nhập trạm dầu lửa Hải Hưng. Năm 1997 khi tách tỉnh Hải Hưng tái lập tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, Chi nhánh Xăng dầu Hải Hưng tách thành Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương và Chi nhánh Xăng dầu Hưng Yên.

Từ ngày 01/10/2007 sáp nhập Kho Xăng dầu và 7 Cửa hàng Xăng dầu của Xí nghiệp Xăng dầu A318 trên địa bàn tỉnh Hải Dương vào Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương. Từ ngày 01/7/2009 thực hiện chủ trương của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc cấu trúc lại Công ty Xăng dầu B12, Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương tách thành Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương với chức năng nhiệm vụ quản lý, khai thác toàn bộ hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, làm nhiệm vụ kinh doanh trực tiếp và Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K132 với chức năng nhiệm vụ tiếp nhận, bơm chuyển đảm bảo nguồn xăng dầu.

Ngày 01/10/2023, Công ty Xăng dầu Hải Dương được thành lập theo quyết định số 582/PLX-QĐ-HĐQT ngày 15/9/2023  của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Với những kết quả thành tích xuất sắc đã đạt được, Công ty Xăng dầu Hải Dương đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý:
- Huân chương độc lập hạng ba.
- Huân chương lao động hạng nhất; nhì; ba.
- Nhiều tập thể và cá nhân được các Bộ, Ngành, UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen và cờ thi đua xuất sắc, được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty Xăng dầu B12 tặng Giấy khen.

Hiện nay, với quy mô bộ máy quản lý gồm Ban Giám đốc, 4 phòng nghiệp vụ, 36 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 02 cửa hàng chuyên doanh Gas với sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 130.000 m3,tấn/ năm; Dầu mỡ nhờn đạt 223 tấn/năm; Gas 320 tấn/năm; Doanh thu bảo hiểm 2,1 tỷ đồng/ năm; nước giặt 750 triệu đồng/năm; Sơn 200 triệu đồng/năm;