Công ty Xăng dầu Hải Dương triển khai chương trình khuyến mại Dầu mỡ nhờn Petrolimex (PLXLUBES) từ ngày 10/04/2024 đến hết ngày 12/06/2024.

 10:33 SA @ Thứ Tư - 10 Tháng Tư, 2024

Công ty Xăng dầu Hải Dương triển khai chương trình khuyến mại Dầu mỡ nhờn Petrolimex (PLXLUBES) từ ngày 10/04/2024 đến hết ngày 12/06/2024. 

Công ty Xăng dầu Hải Dương thông báo thực hiện chương trình khuyến mại Dầu mỡ nhờn Petrolimex (DMN Petrolimex) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/04/2024 đến hết ngày 12/06/2024.

2. Đối tượng áp dụng: 

Là khách hàng mua hàng trực tiếp tại Văn phòng Công ty và các Cửa hàng xăng dầu, các cửa hàng chuyên doanh Gas trực thuộc Công ty.

3. Nội dung chương trình khuyến mại:

3.1. Đối với Dầu nhờn lon hộp:

3.1.1. Dầu nhờn cho xe máy:

- Racer Scooter, Racer SJ/SF/SL bao bì 0.8 lít và 01 lít;

- Racer 2T bao bì 01 lít;

3.1.2. Dầu nhờn cho ô tô:

- Racer N, Racer Plus, Komat SHD 40 bao bì 04 lít;

- Carter CI4 bao bì 05 lít;

- Gear oil MP 90EP/140EP bao bì 04 lít.

STT

Khi khách hàng mua

Tặng ngay

1

Hoặc 12 lon dầu nhờn Petrolimex cho ô tô tại mục 3.1.2 kể trên

01 lon hộp cùng loại

2

Hoặc 48 lon dầu nhờn Petrolimex tại mục 3.1 kể trên

05 lon hộp cùng loại

3.2. Đối với Dầu nhờn phuy:

3.2.1. Đối với nhóm sản phẩm: Dầu nhờn PLC Komat SHD, Komat Super, Komat CF, PLC Rolling Oil 32/46/68, PLC AW Hydroil 32/46/68, PLC AW Hydroil HM 32/46/68, PLC Gear Oil MP 90/140 EP, PLC Gear Oil 80W90/85W140, PLC Grease L0/1/2/3/4; PLC Grease L-EP 0/1/2/3.

+ Trong 01 lần mua hàng khách hàng mua đủ 01 phuy sản phẩm DMN Petrolimex bao bì 200 lít; 209 lít hoặc 180 kg : 

- Người mua hàng được khuyến mại 01 thùng/xô sản phẩm cùng loại (bao bì 18 lít đối với dầu nhờn hoặc 15 kg đối với mỡ bôi trơn);

- Hoặc người mua hàng được khuyến mại 09 thẻ quà tặng VinID trị giá 100.000 đồng/thẻ.

+ Trong 01 lần mua hàng khách hàng mua đủ 05 phuy sản phẩm DMN Petrolimex cùng loại bao bì 200 lít; 209 lít hoặc 180 kg: Người mua hàng được khuyến mại 06 thùng/xô sản phẩm cùng loại (bao bì 18 lít đối với dầu nhờn hoặc 15 kg đối với mỡ bôi trơn).

+ Trong 01 lần mua hàng khách hàng mua đủ 08 phuy sản phẩm DMN Petrolimex cùng loại bao bì 200 lít; 209 lít hoặc 180 kg: Người mua hàng được khuyến mại 01 phuy sản phẩm cùng loại.

+ Hỗ trợ khuyến mại bổ sung: Khi mua đủ 01 phuy sản phẩm DMN Petrolimex của nhóm mặt hàng trên, người mua hàng được khuyến mại 01 bình nước Kita Active 500ml in logo PLXLUBES (trị giá 70.000 đồng/bình).

3.2.2. Đối với nhóm sản phẩm dầu nhờn động cơ chất lượng cao: Cater Pro, Cater Expro, Cater CI-4, Cater Extra, PLC Cater CF4, Cater Plus.

+ Trong 01 lần mua hàng khách hàng mua đủ 01 phuy sản phẩm DMN Petrolimex bao bì 200 lít; 209 lít : Người mua hàng được khuyến mại 12 thẻ quà tặng VinID trị giá 100.000 đồng/thẻ.

+ Trong 01 lần mua hàng khách hàng mua đủ 02 phuy sản phẩm DMN Petrolimex cùng loại bao bì 200 lít; 209 lít: Người mua hàng được khuyến mại 03 thùng/xô sản phẩm cùng loại (bao bì 18 lít đối với dầu nhờn).

+ Trong 01 lần mua hàng khách hàng mua đủ 06 phuy sản phẩm DMN Petrolimex cùng loại bao bì 200 lít; 209 lít: Người mua hàng được khuyến mại 01 phuy sản phẩm cùng loại.

+ Hỗ trợ khuyến mại bổ sung: Khi mua đủ 01 phuy sản phẩm DMN Petrolimex của nhóm mặt hàng trên, người mua hàng được khuyến mại 01 bình nước Kita Active 500ml in logo PLXLUBES (trị giá 70.000 đồng/bình).

3.3. Đối với bao bì thùng xô:

3.3.1. Đối với nhóm sản phẩm: Dầu nhờn PLC Komat SHD, Komat Super, Komat CF, PLC Rolling Oil 32/46/68, PLC AW Hydroil 32/46/68, PLC AW Hydroil HM 32/46/68, PLC Gear Oil MP 90/140 EP, PLC Gear Oil 80W90/85W140, PLC Grease L0/1/2/3/4; PLC Grease L-EP 0/1/2/3.

+ Trong 01 lần mua hàng khách hàng mua đủ 01 thùng/xô sản phẩm DMN Petrolimex bao bì 18 lít; 25 lít hoặc 15 kg khách hàng được khuyến mại: 01 thẻ quà tặng VinID trị giá 100.000đồng/thẻ.

+ Trong 01 lần mua hàng khách hàng mua đủ 08 thùng/xô sản phẩm DMN Petrolimex cùng loại bao bì 18 lít; 25 lít hoặc 15 kg khách hàng được khuyến mại: 01 thùng/xô sản phẩm cùng loại.

+ Hỗ trợ khuyến mại bổ sung: Khi mua đủ 04 thùng/xô sản phẩm DMN Petrolimex của nhóm mặt hàng trên, người mua hàng được khuyến mại 01 bình nước Kita Active 500ml in logo PLXLUBES (trị giá 70.000 đồng/bình).

3.3.2. Đối với nhóm sản phẩm dầu nhờn động cơ chất lượng cao: Cater Pro, Cater Expro, Cater CI-4, Cater Extra, PLC Cater CF4, Cater Plus.

+ Trong 01 lần mua hàng khách hàng mua đủ 02 thùng/xô sản phẩm DMN Petrolimex bao bì 18 lít; 25 lít khách hàng được khuyến mại: 03 thẻ quà tặng VinID trị giá 100.000 đồng/thẻ.

+ Trong 01 lần mua hàng khách hàng mua đủ 06 thùng/xô sản phẩm DMN Petrolimex cùng loại bao bì 18 lít; 25 lít khách hàng được khuyến mại: 01 thùng/xô sản phẩm cùng loại.

+ Hỗ trợ khuyến mại bổ sung: Khi mua đủ 04 thùng/xô sản phẩm DMN Petrolimex của nhóm mặt hàng trên, người mua hàng được khuyến mại 01 bình nước Kita Active 500ml in logo PLXLUBES (trị giá 70.000 đồng/bình).

4. Lưu ý:

- Dầu mỡ nhờn Petrolimex dùng để khuyến mại sẽ không được hưởng khuyến mại tiếp theo.

- Khách hàng đang được hưởng chính sách bán hàng riêng biệt của Tổng Công ty PLC về hỗ trợ giá bán, bán hàng thông qua hình thức đấu thầu,.. hoặc theo thỏa thuận riêng của Tổng Công ty PLC và KHPLX: Không được hưởng chương trình khuyến mại này.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh Xăng dầu và tất cả các Cửa hàng Xăng dầu trực thuộc Công ty Xăng dầu Hải Dương để được biết thêm chi tiết.

Công ty Xăng dầu Hải Dương xin trân trọng thông báo!

Nguồn:  Nguyễn Danh Trường  -  Phó trưởng phòng Kinh doanh Xăng dầu
Petrolimex Hải Dương