Công ty Xăng dầu Hải Dương tổ chức thực tập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ năm 2024

 10:46 SA @ Thứ Hai - 06 Tháng Năm, 2024

Thực hiện kế hoạch số: 1233/PLXHD-KH ngày 01/3/2024 của Công ty Xăng dầu Hải Dương về “ Kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy cơ sở; Phương án cứu nạn, cứu hộ cơ sở năm 2024”. Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 27/4/2024, Công ty Xăng dầu Hải Dương đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy cơ sở; phương án cứu nạn, cứu hộ cơ sở tại các Cửa hàng trực thuộc. 

Đợt thực tập nhằm củng cố kỹ năng điều hành chỉ huy trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cán bộ chỉ huy và kỹ năng triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của đội viên Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở. 

Đây cũng là dịp tuyên truyền, hướng dẫn và bổ sung cho cán bộ và đội viên các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở tại các Cửa hàng trực thuộc những kiến thức mới trong công tác PCCC&CNCH; đồng thời nâng cao ý thức, nhận thức về công tác PCCC&CNCH cho cán bộ, công nhân viên.

Kết quả đợt thực tập, CBCNV tại các đơn vị đã thực hiện tốt kịch bản thực tập các tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo phương án chữa cháy cơ sở và phương án CNCH cơ sở đã được phê duyệtđáp ứng các yêu cầu về chuyên môn đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện tham gia. Kết thúc thực tập các Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và lập báo cáo gửi cơ quan chức năng theo quy định

Một số hình ảnh trong đợt thực tập:

Nguồn:  Anh Tuấn  -  Cán bộ an toàn Phòng QLKT&ĐT
Petrolimex Hải Dương